Hur jag svänger en kajak med skädda.

Om jag paddlar mer på ena sidan svänger kajaken.

Jag kan ta paddeltagen längre ut från kajaken och då svänger den mer. Tar jag paddeltaget efter kajakens sida blir det mer framåtkraft.

Jag kan svänga kajaken genom att kanta den. Det vill säga vinkla den så kajakens ena sida ligger lägre och den andra högre. Den del av kajaken som är under vattnet får en böjd form och styr.

Jag gör såhär: Mitt huvud är rakt upp mitt över kajaken. Jag paddlar på i vanlig takt. Så trycker jag ner den ena sittknölen. Kajaken blir lite vinklad och går åt andra hållet utan att jag gör något. Ibland kan den behöva en liten hjälp på traven med ett starkare paddeltag på yttersidan i svängen.

Ibland finns en viss seghet i hur kajaken reagerar. Om det börjar svänga så kan det fortsätta av sig själv. För att sluta svänga kan det behövas ett kraftigt paddeltag så den kommer tillbaka till att vilja gå rakt fram.

Om man har en kajak som svänger lätt och det börjar blåsa får man hålla koll på vart man är på väg. Om man kommer lite ur kurs kan det snart bli värre och det tar en del kraft att komma på rätt kurs igen.

Om jag kantar och vill att kajaken ska svänga mer drar jag upp ena låret och får kajaken att kanta mer. Ju mer jag kantar desto mer håller kajaken emot så den inte välter. Men det finns en gräns Det är bra att känna hur min kajak fungerar.Vad gör skeddan.

När jag paddlar rakt fram och om kajaken är lättsvängd så brukar jag ta ut skeddan en liten aning så den går mer rakt utan att jag behöver justera med att ändra tyngdpunkt eller dragen med paddeln.

En utfälld skedda gör att kajaken går mer rakt fram. Vill jag svänga kraftigt måste jag fälla in skäddan.

Då jag paddlar fort behöver jag fälla ut skäddan för att få kajaken att gå rakt.

Det blir virvlar runt aktern som gör att aktern inte får samma fäste i vattnet.

Det här märks också i vanlig turfart. Fören sitter mer fast i vattnet och aktern blåser iväg av vinden.

För att utan ansträngning paddla när det blåser använder jag skäddan.

Ska jag mot vinden drar jag in skäddan. Aktern svänger som en vindflöjel och när jag paddlar lika mycket på båda sidorna går kajaken mot vinden.

Ska jag med vinden fäller jag ut skäddan. Aktern får fäste i vattnet och kajaken går snällt med vinden.

Vid vind från sidan har jag skäddan halvt ute. Det går att styra kajaken med skäddan. För att justera riktningen så drar jag skäddan en liten bit ut eller in i förhållande till vinden.

Som enkel regel så har jag skäddareglaget mot vinden. Kommer vinden framifrån drar jag fram skäddan. Kommer vinden från sidan så är reglaget i mitten och kommer vinden från aktern så är reglaget längst bak. Jag måste anpassa inställningen efter vinden. Vinden kan ju till exempel komma snett framifrån.

Så kajakens hastighet och skäddans inställning påverkar åt vilket håll kajaken vill gå.

Hur man lastar kan också påverka det här liksom om man själv böjer sig framåt eller bakåt och på det sättet ändrar kajakens tyngdpunkt. Mer last baktill, som exempel, blir som en mer utfälld skädda.

Om jag sitter i kajaken och upplever det besvärligt att vända upp den mot vinden kan jag luta mig framåt och paddla så snabbt jag kan rakt fram. Då svänger kajaken upp mot vinden. Nu vet jag inte om det här händer mig som använder grönlandspaddel och kan förlänga paddeln åt det håll som behövs för att få en större hävstång. Det går i och för sig också att göra med en annan paddel om man bara kan tänka sig den möjligheten.

Då vågorna blir höga och vinden kraftig använder jag inte skäddan alls. Det blir hel enkelt enklast så. Jag vet inte varför.